Dominobrief omliggende omwonenden en naburige bedrijven versie 2021

 

Beste Buurman, Buurvrouw Hoogezand 12-01-2021

 

Wij, C.G. Holthausen B.V en onze buurman J. Wildeman Storage & Logistics B.V. willen van deze gelegenheid gebruik maken om ons even voor te stellen.

C.G. Holthausen B.V is o.a. gespecialiseerd in het leveren, transporteren en opslag van diverse soorten gassen. Je kunt denken aan gas voor de barbecue tot aan industriële gas voor de grote industriële bedrijven in 

Midden- en Noord Nederland.

  1. Wildeman Storage & Logistics B.V. levert verschillende diensten op het gebied opslag en logistiek.

In Hoogezand  bestaat de opslagloods voor een deel uit opslag van zogenaamde ‘gevaarlijke stoffen’ zoals spuitbussen en brandbare vloeistoffen veelal in consumentverpakkingen.

 

Door de beschreven aanwezige stoffen vallen beide bedrijven onder bijzondere toezicht van gespecialiseerde inspecteurs  van de brandweer, Inspectie SZW en Omgevingsdienst. Deze komen regelmatig inspecties uitvoeren bij ons als Brzo bedrijven om de veiligheidsmaatregelen en procedures te inspecteren. Het doel van deze Brzo-inspectie is het voorkomen en beheersen van ongevallen met gevaarlijke stoffen zowel binnen als buiten de locaties. 

Als alle maatregelen en voorzieningen falen, wat nagenoeg ondenkbaar is, dan kan er een incident plaatsvinden. Als dan ook nog alle veiligheden om escalatie te voorkomen falen dan kan een incident buiten de locatie effect hebben.

 

In het geval van C.G. Holthausen B.V. zou dit in een extreme situatie brand of een gasexplosie kunnen betekenen. Ook kan er sprake zijn van brokstukken die buiten het bedrijf kunnen terechtkomen. 

Nu is het theoretisch mogelijk dat door het incident bij C.G. Holthausen B.V. er een brokstuk op het dak van
J. Wildeman Storage & Logistics B.V. kan terechtkomen. Hierdoor kan brand ontstaan waarbij rookontwikkeling voor de omgeving tot overlast kan zorgen.

De brand bij J. Wildeman Storage & Logistics B.V. noemt men een Domino-incident en Domino-effect.

 

Een domino-incident is een incident in een bedrijf, die het directe gevolg is van een incident in een ander (veroorzakend) bedrijf. 

(nu in Jip en Janneke taal: bij een brand bij C.G. Holthausen B.V. kan er als gevolg een brand ontstaan bij de buurman J. Wildeman Storage & Logistics B.V.).

 

De Veiligheidsregio Groningen, gemeente Midden-Groningen, J. Wildeman Storage & Logistics B.V. en C.G. Holthausen B.V. zijn hiervan op de hoogte en hebben hierover afspraken gemaakt. 

 

Wat betekent dit voor u.

Als er een incident plaats vindt die effect heeft buiten het bedrijf van C.G. Holthausen B.V. of J. Wildeman Storage & Logistics B.V. dan treedt het ‘Rampenbestrijdingsplan’ in werking. Dan komen de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance en/of reddingsbrigade )in actie. In het ‘Rampenbestrijdingsplan’ worden de diverse hulpdiensten geïnformeerd over de te nemen acties. Het bestrijden van het incident en acties met betrekking tot het voorkomen en/of beperken van schade bij de burger wordt volledig gecoördineerd door de hulpdiensten.

 

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en informeert over een noodsituatie.
U ontvangt een NL-Alert bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. In ieder NL-Alert bericht staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u informatie en updates kunt vinden. 

Ontvangt u een NL-Alert bericht, lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen waar mogelijk.

 

Informatie:
Voor  vragen of aanvullende informatie  kunt u contact opnemen via:
Omgevingsdienst Groningen 0598 788 000

Veiligheidsregio Groningen 088 162 5000

Gemeente Midden-Groningen 0598 – 373737                     t.a.v. afdeling veiligheid
C.G. Holthausen B.V.  Jolanda Eising jolanda@holthausen.nl
J. Wildeman Storage & Logistics Denise Visee Denise.Visee@wildeman-sl.nl

Comments

comments